Vùng nguyên liệu

Vùng nguyên liệu Cacao

Cây ca cao là một cây công nghiệp nhiệt đới cho hạt làm nguyên liệu sử dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm cụ thể

Vùng nguyên liệu cà phê

Cà phê Việt Nam có nguồn gốc được du nhập từ nước ngoài ở những năm 1850. Từ sau năm 1975 đến nay, ngành cà

Chat Ngay
Chat ngay