Liên hệ

Địa chỉ

Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Gọi cho chúng tôi

(+84) 889 7777 68 – (+84) 911 50 3663

Gửi email cho chúng tôi

giacongcafe.hucafood@gmail.com

Gửi yêu cầu

    Chat Ngay
    Chat ngay