Anh Tuấn Biện

5 sao cho chất lượng của máy rang bên này! Bên mình mua 3 năm rồi chạy tốt, không có vấn đề gì xảy ra! Chất lượng mẻ rang tốt (Translated by Google) 5 stars for the quality of this roasting machine! I bought 3 years ago and ran well, no matter what happened! Good quality roasting

Anh Tuấn Biện

Khách hàng gia công cà phêNinh Hòa