Gia công cà phê bột TTC cho khách hàng tại TP Huế từ 2015