Gia công cà phê bột THC cho hãng cà phê tại Bình Định